+48 77/40-40-248 fax +48 77/40-40-250 sekretariat@zoznamyslow.pl

Realizacja projektu „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19”

lut 9, 2022 | Informacje, Ogłoszenia

Namysłowskie Centrum Zdrowia sp.z o.o realizuje projekt pn. „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19”
Realizacja projektu odbywa się poprzez sukcesywny zakup sprzętu.
Dotychczas w ramach projektu zakupiono:
– dozowniki tlenu,
– mobilne RTG- ramię „C”,
– defibrylator.
Projekt „Opolskie przeciw COVID-19” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych – opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w obszarze działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, Oś VIII Integracja społeczna.
?
?
Skip to content