+48 77/40-40-248 fax +48 77/40-40-250 sekretariat@zoznamyslow.pl

Zakład opiekuńczo-leczniczy

STRONA GŁÓWNA 9 OPIEKA DŁUGOTERMINOWA 9 ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY

Zakład opiekuńczo- leczniczy

Kierownik zakładu: mgr Elżbieta Wierzchołowska- pielęgniarka
Pielęgniarka koordynująca: Jadwiga Wysocka

Telefon: 
Dyżurka: 77 40 40 217

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy wykonuje całodobowe świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze dla osób obłożnie i przewlekle chorych nie wymagających hospitalizacji, u których występują istotne deficyty w samoopiece, i którzy wymagają profesjonalnej, intensywnej opieki i pielęgnacji oraz kontynuacji leczenia.


Podstawowy pakiet Świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych udzialanych w naszym zakładzie to:

 • Świadczenia lekarskie i pielęgniarskie
 • Rehabilitacja zgodnie z zaleceniem lekarza
 • Leczenie farmakologiczne i dietetyczne
 • Zabezpieczenie w leki i wyroby medyczne zlecone przez lekarza
 • Zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych
 • Zapewnienie zleconych badań
 • Zapewnienie zleconego transportu
 • Przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny (opiekuna) do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych
 • Zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia
 • Zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienie ruchowe poprzez działania fizjoterapeutyczne oraz stosowanie rehabilitacji ogólnoustrojowej, zgodne z zaleceniem lekarza

Sposób i tryb kierowania (procedura do pobrania: przyjecie.pdf) oraz niezbędne dokumenty:

1. Wniosek: zol_wniosek.pdf

2. Zaświadczenie lekarskie

(wypełnione przez lekarza rodzinnego lub lekarza z oddziału szpitalnego): zol_zaswiadczenie.pdf

3. Wywiad pielęgniarski (wypełniony przez pielęgniarkę środowiskową): zol_wywiad.pdf

4. Karta oceny wg skali Barthel (wypełniona przez pielęgniarkę środowiskową i lekarza): zol_skala_barthel.pdf

5. Ankieta osobowa: zol_ankieta.pdf

6. Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego: zol_skierowanie.pdf
Do pobranych i wypełnionych dokumentów należy dołączyć:

 • Aktualną decyzję emerytalną (ZUS, KRUS) lub inne zaświadczenie o dochodach
 • Kserokopię legitymacji emeryta lub rencisty
 • Kserokopię dowodu osobistego
 • Kserokopię pełnomocnictwa (w przypadku wyznaczenia pełnomocnika prawnego)

Komplet powyższych dokumentów należy złożyć w budynku administracji szpitala (ul. Oleśnicka 4, budynek B, pokój 6).
O terminie przyjęcia do ZOL pacjent zostaje poinformowany telefonicznie przez Kierownika ZOL.
Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie (77/ 40-40-217) lub bezpośrednio w budynku administracji szpitala (budynek B, pokój 6).

?
?
Skip to content