+48 77/40-40-248 fax +48 77/40-40-250 sekretariat@zoznamyslow.pl

Zakład opiekuńczo-leczniczy

STRONA GŁÓWNA 9 OPIEKA DŁUGOTERMINOWA 9 ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY

 Zakład opiekuńczo- leczniczy

Telefon dyżurka: 77 40 40 217

Personel lekarski udzielający świadczeń w zakładzie opiekuńczo- leczniczym:
lek. med. Barbara Nogala- specjalista chorób wewnętrznych, geriatra 

Kierownik zakładu: mgr Elżbieta Wierzchołowska- pielęgniarka

Pielęgniarka koordynująca: Jadwiga Wysocka

Zakład opiekuńczo- leczniczy wykonuje całodobowe, stacjonarne świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze dla osób obłożnie i przewlekle chorych nie wymagających hospitalizacji, u których występują istotne deficyty w samoopiece, i którzy wymagają profesjonalnej, intensywnej opieki i pielęgnacji oraz kontynuacji leczenia. Nadrzędnym celem personelu pracującego w zakładzie jest zapewnienie fachowej opieki pielęgnacyjnej, dbałość o ciepłą i przyjazną atmosferę oraz wsparcie rodziny pacjenta w trudnych sytuacjach.

Pacjentami opiekuje się wykwalifikowany zespół multidyscyplinarny  tj. lekarz, pielęgniarki, opiekunki, rehabilitanci, psycholog, logopeda i terapeuta zajęciowy. Personel stale podnosi swoje kwalifikacje i jest zespołem bardzo doświadczonym jeśli chodzi o pielęgnację pacjentów z najczęściej  występującymi jednostkami chorobowymi tj. stany po udarach mózgu, po złamaniu szyjki kości udowej, cukrzyca, choroba Alzheimera. Celem całego personelu jest, aby proces leczenia i pielęgnowania przebiegał  w miłej, domowej atmosferze zgodnie z obowiązującymi standardami.

Zakład posiada sale 3-4 osobowe, pełne zaplecze sanitarne (fotel kąpielowy, wannę  z hydromasażem) podnośnik pneumatyczny, wózki inwalidzkie, balkoniki, w pełni wyposażoną salę do rehabilitacji, salę do terapii zajęciowej  oraz wiele udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Do podstawowego pakietu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych udzielanych w naszym zakładzie należą:

 • Świadczenia lekarskie i pielęgniarskie
 • Rehabilitacja zgodnie z zaleceniem lekarza
 • Leczenie farmakologiczne i dietetyczne
 • Zabezpieczenie w leki i wyroby medyczne zlecone przez lekarza
 • Zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych
 • Zapewnienie zleconych badań
 • Zapewnienie zleconego transportu
 • Przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny (opiekuna) do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych
 • Zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia
 • Zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienie ruchowe poprzez działania fizjoterapeutyczne oraz stosowanie rehabilitacji ogólnoustrojowej, zgodne z zaleceniem lekarza

 Sposób i tryb kierowania (procedura do pobrania: przyjecie.pdf) oraz niezbędne dokumenty:

1. Wniosek: zol_wniosek.pdf

2. Zaświadczenie lekarskie

(wypełnione przez lekarza rodzinnego lub lekarza z oddziału szpitalnego): zol_zaswiadczenie.pdf

3. Wywiad pielęgniarski (wypełniony przez pielęgniarkę środowiskową): zol_wywiad.pdf

4. Karta oceny wg skali Barthel (wypełniona przez pielęgniarkę środowiskową i lekarza): zol_skala_barthel.pdf

5. Ankieta osobowa: zol_ankieta.pdf

6. Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego : zol_skierowanie
Do pobranych i wypełnionych dokumentów należy dołączyć:

 • Aktualną decyzję emerytalną (ZUS, KRUS) lub inne zaświadczenie o dochodach
 • Kserokopię legitymacji emeryta lub rencisty
 • Kserokopię pełnomocnictwa (w przypadku wyznaczenia pełnomocnika prawnego)

Komplet powyższych dokumentów należy złożyć w budynku administracji szpitala (ul. Oleśnicka 4, budynek C, pokój 8 na końcu korytarza).
O terminie przyjęcia do ZOL pacjent zostaje poinformowany telefonicznie przez Kierownika ZOL.
Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie (77/ 40-40-217) lub bezpośrednio w budynku administracji szpitala (budynek A, pokój 8 na końcu korytarza).

?
?
Skip to content