Informacje i ogłoszenia

Zapraszamy na https://www.facebook.com/szpitalnamyslow/

 


Namysłowskie Centrum Zdrowia poszerza zakres specjalistycznych usług medycznych z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie ortopedia-1.jpg
        Informujemy, że od dnia 08 kwietnia 2021r.  w Namysłowskim Centrum Zdrowia został rozszerzony zakres specjalistycznych świadczeń w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Usługi medyczne w zakresie schorzeń narządu ruchu świadczył będzie doświadczony i wykwalifikowany specjalista ortopedii i traumatologii lekarz Sławomir Gajewski.
        Pacjenci, w ramach umowy z NFZ, będą mogli bezpłatnie korzystać ze świadczeń w poradni chirurgii urazowo- ortopedycznej, gdzie lekarz będzie prowadził diagnostykę schorzeń narządu ruchu i kwalifikację do zabiegów ortopedycznych, które wykonywane będą w naszym szpitalu na oddziale chirurgii ogólnej. 

Zakres wykonywanych zabiegów w ramach hospitalizacji obejmować będzie artroskopię i protezoplastykę.

 Leczenie w poradni obejmować będzie następujące schorzenia:

 • ból kolana,
 • złamania,
 • ból biodra,
 • łokieć tenisisty,
 • ból barku,
 • zwyrodnienia stawów,
 • zespół cieśni nadgarstka,
 • ostroga piętowa

Przypominamy, że warunkiem skorzystania ze świadczeń medycznych w ramach umowy z NFZ jest posiadanie e_skierowania do poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej. Kwalifikacja do zabiegów operacyjnych w ramach hospitalizacji na oddziale chirurgii odbywać będzie się podczas wizyty w poradni.

Szczegółowe informacje nt. rejestracji, harmonogramu pracy poradni pod numerem:

77 40 40 227, 77 40 40 254 oraz: https://www.facebook.com/szpitalnamyslow/

ortopediancz@ncznamyslow.pl


Namysłowskie Centrum Zdrowia rozszerza zakres świadczonych usług zdrowotnych w poradniach specjalistycznych!

          Od 16 marca 2021r. do grona specjalistów udzielających świadczeń medycznych w naszym szpitalu dołączy doktor Paweł Zejler – jeden z najlepszych specjalistów w Europie, posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ręki oraz  chirurgii ogólnej. Doktor Paweł Zejler jest jednym z siedmiu lekarzy w Polsce, posiadającym dyplom europejskiego chirurga ręki oraz jednym z dwóch  Polaków, którzy zdobyli doświadczenie zawodowe w najlepszym ośrodku mikrochirurgii na świecie w Oddziale Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej w Chang Gung Memorial Hospital na Tajwanie. Jest założycielem  Europejskiego Centrum  Chirurgii ręki leczącego pacjentów z całego świata. Doktor Zejler przeprowadza zabiegi medyczne z wykorzystaniem technik małoinwazyjnych, mikrochirurgicznych i endoskopowych.  
          Świadczenia w zakresie kompleksowego leczenia górnego narządu ruchu w Namysłowskim Centrum Zdrowia, realizowane będą w poradni chirurgicznej -poradnia chirurgii ręki oraz w oddziale chirurgicznym na podstawie umowy z Opolskim Oddziałem NFZ.

Poradnia chirurgii ręki specjalizować się będzie w leczeniu zachowawczym i zabiegowym kończyn górnych z uwzględnieniem chorób dłoni i obejmować będzie leczenie następujących schorzeń:

 • przewlekłe zapalenie pochewek ścięgnistych,
 • guzy oraz zmiany kości,
 • zastarzałe uszkodzenia ścięgien zginaczy i prostowników palców,
 • choroba Dupuytrena; leczenie operacyjne i nieoperacyjne preparatem XIAPEX
 • plastyka blizn i przykurczów pourazowych,
 • zespoły uciskowe nerwów obwodowych:
  • cieśni kanału nadgarstka
  • cieśni kanału Gouyona
 • zespół uciskowy rowka nerwu łokciowego,
 • przewlekłe zapalenie nadkłykcia bocznego – łokieć tenisisty,
 • przewlekłe zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego – łokieć golfisty,
 • pourazowe reoperacje i rekonstrukcje nerwów obwodowych,
 • plastyka płytek paznokciowych,
 • guzy tkanek miękkich – gangliony, nerwiaki, guzy nowotworowe,
 • reumatoidalne zapalenie stawów,
 • korekta kikutów po amputacjach,
 • jałowe martwice kości (choroba Kienbocka),
 • uszkodzenia w obrębie nadgarstka (kostne, więzadłowe),
 • choroba zwyrodnieniowa

Zabiegi operacyjne przeprowadzane w ramach hospitalizacji obejmować będą:

 • zespół cieśni nadgarstka
 • zespół kanału Guyona
 • zespół rowka nerwu łokciowego
 • choroby de Quervaina
 • usuwanie ganglionów
 • palca zatrzaskującego/ strzelającego
 • usuwanie guzków
 • usuwanie zmian skórnych

Poradnia chirurgii ręki będzie czynna we wtorki,  obowiązuje wcześniejsza rejestracja pod nr telefonu: 534 577 278.

Warunkiem skorzystania ze świadczeń medycznych w ramach umowy z NFZ jest posiadanie e-skierowania do poradni chirurgii ogólnej. Kwalifikacja do zabiegów operacyjnych w ramach hospitalizacji odbywać będzie się podczas wizyty w poradni.

Informacje nt. rejestracji, harmonogramu pracy poradni pod numerem: 534 577 278, 77 40 40 227

oraz pod adresem: https://www.facebook.com/szpitalnamyslow/

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie dr_Zejler1.jpg


BADANIA USG: brzucha, tarczycy i piersi

      Od dnia 04.02.2021r w Namysłowskim Centrum Zdrowia jest możliwość wykonania komercyjnych (odpłatnych)  badań  USG :  brzucha, tarczycy  i piersi.
      Badania wykonywane będą na nowoczesnym aparacie USG Philipsa, przez doświadczonego lekarza specjalistę chorób wewnętrznych Tomasza Wójcika.
      Na badanie Usg   należy  zarejestrować się  telefonicznie  pod nr tel.  77 40 40 227  od poniedziałku  do piątku  od  08.00 do 15.00

      Badanie Usg  będzie wykonywane w czwartki od godziny 13.00 w pomieszczeniach poradni kardiologicznej (w budynku głównym szpitala, na parterze).

    Przed badaniem należy dokonać wpłaty  za badanie zgodnie z cennikiem  NCZ w kasie w budynku administracji lub  bezpośrednio na konto bankowe NCZ (37 8890 0001 0037 3885 2000 0001)

Badanie USG brzucha                 100 zł

Badanie USG tarczycy i szyi       130 zł

Badanie USG piersi                      140 zł

      Na badanie należy  zgłosić się  z dokumentem  potwierdzającym dokonania opłaty za badanie w kasie  lub wydrukiem z konta z opisem: imię i nazwisko osoby której badanie dotyczy oraz jeśli pacjent posiada, z wcześniejszymi  wynikami  badania Usg lub TK, a  w przypadku Usg piersi wynikiem mammografii.

      Przy badaniu USG brzucha 6 godzin przed badaniem nie należy  spożywać pokarmów, palić papierosów. Leki przyjmowane na stałe  należy przyjąć normalnie nie póżniej niż 1h przed badaniem popijając niewielką ilością wody niegazowanej.

      W przeddzień badania należy stosować dietę lekkostrawną bez potraw wzdymających (kapusta, warzywa strączkowe) i przyjąć   lek np. Espumisan  3x po 3 kapsułki (lek dostępny w aptece bez recepty).


Godziny rejestracji telefonicznej do poradni przyszpitalnych
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00
z wyłączeniem
Poradni Urologicznej – środa i piątek w godz. 8.30 – 13.00

Poradni Zdrowia Psychicznego – wtorek i piątek w godz. 9.00 – 12.30

Informacja o punkcie pobrań „Drive&Go-Trhu”


Pracownia endoskopii diagnostycznej
* Kolonoskopia * Gastroskopia *

Rejestracja na badania  – tel. 774040254
 
dokumenty dla pacjenta (do pobrania):
 
       Prosimy o pobranie oraz wydrukowanie instrukcji przygotowania się do badań kolonoskopii i gastroskopii. W dokumentach znajdują się również zgody na wykonanie badań. W dniu badania prosimy o zabranie ze sobą zgód oraz w wypadku badania kolonoskopii – wyników z badań MORFOLOGII I APTT.

Badania odbywają się na I piętrze budynku głównego szpitala (Pracownia diagnostyczna – Oddział Chirurgiczny).


 INFORMACJA O WSTRZYMANIU PRZYJĘĆ DO PORADNI URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

        W związku z potwierdzeniem u personelu medycznego zakażenia koronawirusem Sars-CoV2, decyzją Zarządu Namysłowskiego Centrum Zdrowia wstrzymane są przyjęcia do poradni urazowo-ortopedycznej od dnia 12.01.2021r  do dnia 22.01.2021r.
        Personel NCZ poinformuje telefonicznie pacjentów o nowym terminie wizyty w poradni.

Prezes Zarządu
mgr inż. Mirosław Wójciak

 

OGŁOSZENIE

Działając w imieniu i na rzecz Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie (dawniej Namysłowskiego Centrum Zdrowia SA), pragnę poinformować, iż z dniem 04.01.2021 r. uległa zmianie forma prawna prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, a tj. doszło do przekształcenia Spółki Akcyjnej: Namysłowskie Centrum Zdrowia SA z siedzibą w Namysłowie (Spółki Przekształcanej) w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością: Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie (Spółkę Przekształconą). Spółka posługuje się nowym nr KRS: 876551.

Do przekształcenia doszło na podstawie art. 551 i nast. Kodeksu spółek handlowych. Nastąpiła sukcesja generalna praw i obowiązków. Majątek (wszystkie składniki majątku – aktywa i pasywa) Spółki Przekształcanej stały się majątkiem Spółki Przekształconej. Spółce Przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przekształcanej. Co do zasady, Spółka Przekształcona stała się podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji, ulg, które zostały przyznane Spółce przed jej przekształceniem. Występuje kontynuacja praw i zobowiązań Spółki Przekształcanej w Spółce Przekształconej, a działalność prowadzona przez Spółkę Przekształconą będzie kontynuowana w zakresie, w jakim prowadzona była przez Spółkę Przekształconą. Akcjonariusze Spółki Przekształcanej – z dniem przekształcenia – stali się Wspólnikami Spółki Przekształconej (nie uległa zmianie struktura udziałowców). Wskutek przekształcenia doszło do zmiany brzmienia firmy Spółki, tj. z brzmienia: „Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna” na „Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Od Dnia Przekształcenia Spółka Przekształcona prowadzi swą działalność w dotychczasowy sposób, z uwzględnieniem zmian przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa właściwych dla zmienionej formy prawnej spółki, tj. dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej jest równy kapitałowi zakładowemu Spółki Przekształcanej, a wszyscy Akcjonariusze Spółki Przekształcanej stali się Wspólnikami Spółki Przekształconej. Udziały w Spółce Przekształconej zostały przyznane wszystkim Akcjonariuszom NCZ SA z siedzibą w Namysłowie, proporcjonalnie i odpowiednio do ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki Przekształcanej, według wymiany 1:1 za wszystkie akcje.

Za Zarząd Spółki:
Mirosław Wójciak – Prezes Zarządu


Informujemy, że dnia 04.01.2021 (poniedziałek) od godz. 7.00 Szpital w Namysłowie uruchamia działalność oddziałów:

 • Chirurgii Ogólnej

 • Chorób Wewnętrznych

 • Ginekologii (bez Położnictwa)

 • oraz Poradni Ginekologiczno-Położniczej

Zakład Opiekuńczo Leczniczy, Oddział Medycyny Paliatywnej oraz pozostałe poradnie i pracownia Endoskopii funkcjonują bez zmian.

Zarząd NCZ S.A. z okazji Nowego Roku życzy wszystkim Mieszkańcom Powiatu Namysłowskiego i Pacjentom Szpitala Dużo Zdrowia i Pomyślności.

 


989 – numer bezpłatnej, całodobowej infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19


Informacja o zmianach w punkcie pobrań „Drive&Go-Trhu”


 


Informujemy, że od dnia 01.01.2021r. punkt pobrań wymazów w kierunku Covid-19 „Drive&Go-Trhu” przy Namysłowskim Centrum Zdrowia działa codziennie od poniedziałku do soboty od godziny 08.00 do 10.00 i w niedzielę od godziny 14.00 do 16.00

Rejestracja telefoniczna – pod numerem telefonu 782 502 533 od poniedziałku do soboty od godziny 11.00 do 14.00

Wymaz jest pobierany w oznaczonym miejscu na placu  szpitalnym za budynkiem głównym szpitala.

Osoba do pobrania wymazu podjeżdża  do punktu pobrań  samochodem, z dowodem osobistym w wyznaczonym dniu i godzinie.

Wynik badania zostanie elektronicznie przekazany przez laboratorium do Zlecającego  (sanepid, sanatorium, stacja dializ) i na Internetowe Konto Pacjenta ( www.pacjent.gov.pl).

Jednocześnie informujemy, że w punkcie pobrań  jest możliwość pobrania płatnych wymazów w kierunku Covid-19

Koszt badania –   wynosi 500 zł .

Osoba dokonuje wpłaty w kasie szpitalnej  (budynek C -Administracja ) i rejestruje się pod nr tel. 782 502 533 (od poniedziałku do soboty od 11.00 do 14.00)


989 – numer bezpłatnej, całodobowej infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19

Szczepienia COVID

W związku z wyznaczeniem Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. jako szpitala „węzłowego”, wskazanego do zaszczepienia przeciw COVID – 19 swojego personelu, ale także personelu innych jednostek działalności leczniczej z powiatu Namysłowskiego m.in. szpitali, przychodni i aptek informujemy, że:
Koordynatorem ds. szczepień w naszym szpitalu jest:

Pani/Pan:

Magdalena Łambucka – Koordynator ds. szczepień w NCZ Namysłów

Nr telefonu do kontaktu 77 4040237
tel. kom. 605-620-527

Adres mailowy:
szczepienia.covid@zoznamyslow.pl
archiwum@zoznamyslow.pl

Podmioty działalności leczniczej zainteresowane zaszczepieniem w swoich pracowników proszone są o przesłanie zgłoszeń podmiotów na adres mailowy koordynatora ds. szczepień.

Na zgłoszenia podmiotów medycznych czekamy do dnia 28 grudnia 2020 r.

Zgłoszenie powinno być zgodne z formularzem zgłoszenia na szczepienie, a także zawierać podpisany skan zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Formularz zgłoszeń na szczepienie COVID
Zgoda na przetwarzanie danych

Infolinia merytoryczna NFZ dla pacjentów i punktów szczepień: 989

 


 

PROJEKT ,,Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”

            Namysłowskie Centrum Zdrowia  współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich ,,Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”
           Dofinansowanie projektu wynosi 83 338,05 zł
Grant przeznaczony jest na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

Grant jest finansowany z następujących żródeł :

1. ze środków europejskich 84,17 %
2. ze środków dotacji celowej 15,83 %

Prezes Zarządu
Mirosław Wójciak


Informacja

Od środy (18 listopada 2020 r.) wznawiamy działalność poradni diabetologicznej w nowej lokalizacji – obecnie w pomieszczeniach poradni ginekologicznej w budynku B przy ul. Braterskiej (1 piętro).

Poradnia będzie czynna w środy w godz. 9.00-14.00

Numer telefonu do rejestracji: 77/40-40-227


Numer telefonu do nocnej i świątecznej opieki medycznej: 77/40-40-233


Numery tel. do oddziału Covid:

 • dyżurka lekarzy:          77/40-40-229

 • dyżurka pielęgniarek: 77/40-40-201


Zatrudnimy od zaraz osoby wykonujące zawód medyczny – lekarzy, pielęgniarki, do pracy z pacjentami chorymi na Covid-19

Namysłowskie Centrum Zdrowia zatrudni od zaraz osoby wykonujące zawód medyczny do pracy z pacjentami chorymi na Covid-19. Gwarantujemy wysokie wynagrodzenie. Każda forma zatrudnienia, każdy wymiar czasu pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu: lub mailowo:

Ewelina Kupniewska tel. +48 77/40-40-259

Kierownik Działu Kadr, budynek administracji NCZ
e-mail: kadry@zoznamyslow.pl

Pielęgniarka Naczelna Elżbieta Wierzchołowska – tel. 77 40 40 255

lub w sekretariacie:

Barbara Przybyła tel. +48 77/40-40-248
Inspektor ds. obsługi sekretariatu, sekretariat administracji NCZ
e-mail: sekretariat@zoznamyslow.pl


INFORMACJA

Szanowni Państwo

 • Zgodnie z decyzją Wojewody Opolskiego z 17 października 2020 r. namysłowski szpital przekształcił się w 80 – łóżkowy szpital covidowy.
 • Bez zmian funkcjonuje jedynie ZOL oraz Oddział Medycyny Paliatywnej.
 • Działalność Izby Przyjęć oraz pozostałych Oddziałów została zawieszona na czas nieokreślony.

W związku z wyłączeniem Izby Przyjęć informujemy, że najbliższe szpitale mogące przyjąć pacjentów znajdują się w:

 • Brzegu, ul. Mossora 1, tel. 77 444 65 36
 • Kępnie, ul. Szpitalna 7, tel. 62 782 73 00
 • Oleśnie, ul. Klonowa 1, tel. 34 35 82 855
 • Oławie, ul. K.K.Baczyńskiego, 71 301 13 00
 • Opolu, aleja Wincentego Witosa 26, tel. 77 452 07 45
 • Nie działa czasowo Poradnia Diabetologiczna, Poradnia Kardiologiczna oraz Pracownia Endoskopii (kolonoskopia i gastroskopia). Pracujemy nad jak najszybszym wznowieniem ich działalności.
 • Gabinet Rehabilitacji oraz pozostałe Poradnie działają bez zmian.
 • Nocna i Świąteczna Opieka Medyczna funkcjonuje bez zmian.
 • Pracownie RTG oraz Tomografii Komputerowej przyjmują pacjentów po uprzedniej rejestracji telefonicznej.
 • Laboratorium przyjmuje pacjentów po uprzedniej rejestracji telefonicznej.
 • W Rejestracji do poradni można odebrać dokumentację medyczną pacjentów po uprzednim kontakcie telefonicznym (77/40 40 227).
 • Administracja Szpitala pracuje bez zmian.

PUNKT POBRAŃ WYMAZÓW – DRIVE&GO-THRU 

Od dnia 10.06.2020 r.   przy   Namysłowskim Centrum Zdrowia S.A. działa punkt pobrań wymazów  w kierunku Covid -19 ,,Drive&Go-Thru”.Punkt pobrań wymazów

W punkcie pobierane są wymazy u osób przebywających na  kwarantannie, rozpoczynających leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitacje uzdrowiskową oraz u pacjentów przed dializą oraz pacjentów kierowanych z Podstawowej Opieki Rodzinnej.

Punkt działa  codziennie od poniedziałku do soboty od godz. 07.00 do 11.30
w niedzielę
od godz. 15.00 do 19.30

Rejestracja telefoniczna – pod numerem telefonu 782 502 533 od poniedziałku do soboty od godziny 11.00 do 14.00

Wymaz jest pobierany w oznaczonym miejscu na placu  szpitalnym za budynkiem głównym szpitala.

Osoba do pobrania wymazu podjeżdża  do punktu pobrań  samochodem, z dowodem osobistym w wyznaczonym dniu i godzinie.

Wynik badania zostanie elektronicznie przekazany przez laboratorium do Zlecającego  (sanepid, sanatorium, stacja dializ) i na Internetowe Konto Pacjenta ( www.pacjent.gov.pl).

Jednocześnie informujemy, że w punkcie pobrań  jest możliwość pobrania płatnych wymazów w kierunku Covid-19

Koszt badania –   wynosi 500 zł .

Osoba dokonuje wpłaty w kasie szpitalnej  w dni robocze (budynek C -Administracja ) i rejestruje się pod nr tel. 782 502 533 (od poniedziałku do soboty od 11.00 do 14.00)


Namysłów, dn. 17.10.2020r

Wstrzymanie przyjęć pacjentów na oddział ginekologiczno-położniczy

 

      W związku z potwierdzeniem u personelu medycznego zakażenia koronawirusem Sars-CoV2, decyzją Zarządu Namysłowskiego Centrum Zdrowia i Lekarza Naczelnego Szpitala od dnia 17.10.2020r od godziny 07.00 do dnia 25.10.2020 do godziny 19.00 wstrzymane  są wszystkie  przyjęcia pacjentów na oddział ginekologiczno-położniczy.

Prezes Zarządu Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.
mgr Krzysztof Kuchczyński


Zarząd NCZ S.A. informuje, że od dnia 16.10.2020r. od godziny 19.00 oddziały szpitalne Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. wznawiają przyjęcia pacjentów.


U W A G A  – Wstrzymanie przyjęć pacjentów do dnia 16.10.2020

       W związku z potwierdzeniem u pacjentów i personelu medycznego zakażenia koronawirusem Sars-CoV2, decyzją Zarządu Namysłowskiego Centrum Zdrowia i Lekarza Naczelnego Szpitala od dnia 06.10.2020r od godziny 11.00 wstrzymujemy przyjęcia planowe na oddziały szpitalne do dnia 16.10.2020r do godziny 19.00.

Pacjenci do poradni będą przyjmowani nadal na dotychczasowych zasadach.

Przypadki nagłe będą zaopatrywane na izbie przyjęć.

Porody nagłe będą przyjmowane na oddziale ginekologiczno-położniczym.

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna będzie działać nadal na dotychczasowych zasadach.

Prezes Zarządu: mgr Krzysztof Kuchczyński
Lekarz Naczelny Szpitala: dr n. med. Jerzy Ceglecki


Link do portalu pacjenta – umów wizytę w poradni <-kliknij

  Powyższy link kieruje do portalu pacjenta, na którym można zarejestrować konto pacjenta i umawiać wizyty do poradni NCZ. W zakładce poradnie znajduje się pełny wykaz poradni Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.


OFERTA PRACY DLA PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA
POŁOŻNEJ

Namysłowskie Centrum Zdrowia  S.A zatrudni pielęgniarki/pielęgniarza na stanowisko pielęgniarki w oddziale: dziecięcym, wewnętrznym, urologicznym, w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, izbie przyjęć,
położne na stanowisko położnej w oddziale noworodkowym, oddziale ginekologiczno-położniczym

Forma zatrudnienia do uzgodnienia, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, w  ramach umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Pielęgniarką Naczelną Elżbietą Wierzchołowską (email: zol@zoznamyslow.pl).

Tel 77 40 40 255 lub Działem Kadr  tel. 77 40 40 259

zol@zoznamyslow.pl
sekretariat@zoznamyslow.pl
kadry@zoznamyslow.pl


UWAGA OFERTA PRACY DLA LEKARZY W NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ

Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna w Namysłowie zatrudni lekarzy specjalistów oraz lekarzy bez specjalizacji w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej. 
Forma zatrudnienia dowolna.

Stawka za 1 godzinę pracy – dyżur zwykły: 80,- PLN brutto  (14 godz.)
Stawka za 1 godzinę pracy – dyżur sobota-niedziela: 100,- PLN brutto (24 godz.)
Stawka za 1 godzinę pracy – dyżur świąteczny: 120 PLN brutto (24 godz.)

Osoby zainteresowane proszę o kontakt pod numerem:

Kierownik Działu Kadr Ewelina Kupniewska kom. 663-635-448

oraz e-mail: kadry@zoznamyslow.pl


AKTUALNE OFERTY PRACY


PUNKT POBRAŃ WYMAZÓW – DRIVE&GO-TRHUPunkt pobrań wymazówkliknij po informacje

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie tabletka.gif

Poniżej informacje, część starszych znajduje się w archiwum

PODZIĘKOWANIE DLA FIRMY AUTOLAND SP.J. Z WARSZAWY

   NAMYSŁOWSKIE CENTRUM ZDROWIA S.A.

Podziękowanie dla Zakładów Azotowych Kędzierzyn Koźle S.A

Namysłowskie Centrum Zdrowia S.A. wzbogaciło się o  respirator transportowy,  zakupiony przez  Zakłady Azotowe Kędzierzyn – Koźle S.A dla  pacjentów namysłowskiego szpitala. Respirator transportowy potrzebny  jest do wsparcia oddechowego pacjenta podczas transportu i do wentylacji mechanicznej na oddziałach szpitalnych dla osób tego wymagających. Urządzenie to będzie spełniało również rolę respiratora zapasowego w sytuacji awarii respiratora będącego w posiadaniu szpitala co znacznie zwiększy bezpieczeństwo naszych pacjentów

Zarządowi Zakładów Azotowych  Kędzierzyn – Koźle  S.A składamy gorące podziękowania za dar w kwocie 10 tysięcy złotych, oraz życzymy sukcesów w Nowym 2020 roku.

                                                                          Zarząd oraz Dyrekcja NCZ SA