+48 77/40-40-248 fax +48 77/40-40-250 sekretariat@zoznamyslow.pl

Oddział Wewnętrzny

STRONA GŁÓWNA 9 ODDZIAŁY 9 ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY

Oddział chorób wewnętrznych

Telefony:

 • dyżurka pielęgniarek – 77 40 40 212
 • gabinet lekarski – 77 40 40 215
 • telefon pacjentów – 77 40 40 214
 • gabinet ordynatora- 77 40 40 213

Pełnomocnik Dyrektora na Oddziale/Ordynator: 
lek. med. Grzegorz Wójcik – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog

Lekarze:

 • Lek. med. Bożena Dmeńska- specjalista chorób wewnętrznych
 • Dr n. med. Jakub Gawryś
 • Dr n. med. Janusz Kajdos- specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
 • Dr n. med. Jakub Jasiczek
 • Lek. med. Maciej Bladowski
 • Dr n.med. Beata Szarzyńska
 • Lek.med. Beata Berger
 • Lek.med. Tomasz Matys

Pielęgniarka Oddziałowa:  mgr Justyna Chruszcz

Oddział wewnętrzy zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób wewnętrznych w szczególności chorób układu sercowo- naczyniowego, pokarmowego, oddechowego, moczowego, schorzeń endokrynologicznych oraz chorób nowotworowych. Pracujący na oddziale wewnętrznym lekarze są specjalistami w dziedzinie chorób wewnętrznych, stale podnoszącymi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach medycznych. Wykwalifikowany personel pielęgniarski posiada duże doświadczenie w opiece i pielęgnowaniu pacjentów internistycznych.

W strukturze oddziału znajduje się sala intensywnego nadzoru kardiologicznego, wyposażona w specjalistyczny sprzęt służący do reanimacji oraz monitorowania funkcji życiowych, w tym kardiomonitory, defibrylator. Przebywają tam pacjenci w stanach nagłego zagrożenia życia oraz wymagający szczególnego stałego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego.

W ramach hospitalizacji na oddziale wewnętrznym, pacjenci mają zapewniony dostęp do badań diagnostycznych obejmujących badania laboratoryjne, RTG, tomografii komputerowej, endoskopowe  i ultrasonograficzne. Wykonywany jest szeroki panel badań z zakresu chorób układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, pokarmowego, diagnostyki neurologicznej, hematologicznej, diagnostyki zaburzeń hormonalnych oraz badań mikrobiologicznych. Oddział współpracuje ze specjalistycznymi ośrodkami kardiologicznymi, w których prowadzona jest diagnostyka inwazyjna (m.in. koronarografia, wszczepianie stymulatorów serca). Podczas hospitalizacji, w razie konieczności wykonywane są konsultacje neurologiczne, chirurgiczne, ginekologiczne, ortopedyczne i urologiczne.

Do najczęściej diagnozowanych i leczonych schorzeń w oddziale należą:

 • choroby układu sercowo- naczyniowego: choroba niedokrwienna serca, wady serca, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze, diagnostyka bólu w klatce piersiowej i inne
 • choroby układu pokarmowego: przełyku, żołądka, dwunastnicy, jelit, odbytu, wątroby, trzustki
 • choroby układu oddechowego: astma, POCHP, zapalenie dróg oddechowych, duszności
 • schorzenia endokrynologiczne: choroby tarczycy, diagnostyka cukrzycy
 • choroby nerek i układu moczowego
 • diagnostyka chorób nowotworowych- badania endoskopowe, obrazowe, konsultacje medyczne

Pacjenci mogą kontynuować leczenie w zakresie chorób wewnętrznych w poradniach przyszpitalnych. Oferujemy świadczenia w ramach umowy z NFZ w zakresie kardiologii i diabetologii.  W ramach poradni kardiologicznej pacjenci mogą skorzystać z badania wysiłkowego, USG serca oraz badania typu Holter (całodobowe pomiary ciśnienia tętniczego i EKG). W zakresie świadczeń w poradni diabetologicznej prowadzona  jest diagnostyka cukrzycy ze szczególnym naciskiem na skuteczną insulinoterapię, edukację diabetologiczną w zakresie sposobów leczenia, zapobiegania powikłaniom  i stosowania diety. Szczegółowe informacje w zakresie harmonogramu pracy poradni znajdują się  w zakładce: poradnie

?
?
Skip to content