+48 77/40-40-248 fax +48 77/40-40-250 sekretariat@zoznamyslow.pl

Izba Przyjęć

STRONA GŁÓWNA 9 ODDZIAŁY 9 IZBA PRZYJĘĆ

Izba Przyjęć

Lokalizacja: budynek A, parter, główne wejście do budynku

Telefon: 77 40 40 232

Pielęgniarka koordynująca: Bogusława Gońda – specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego

Zespół składa się z 9 pielęgniarek.

Izba Przyjęć pełni dyżur całodobowy, wyposażona jest w podstawową aparaturę medyczną, jest miejscem pierwszego kontaktu z pacjentem.

Dyżur pełnią lekarze specjaliści, zatrudnione u nas pielęgniarki prezentują wysoki poziom fachowości i umiejętności oraz ciepły i pełen empatii stosunek do pacjentów. Naszym pacjentom zapewniamy pierwszą pomoc, komfort i poczucie bezpieczeństwa.

Izba Przyjęć posiada stały dostęp do pracowni analitycznej i radiologicznej. Istnienie możliwość wykonania ekg, podstawowych badań krwi, FAST USG oraz w ramach współpracy Izba Przyjęć posiada całodobowy dostęp do pracowni rtg.

Do zadań Izby Przyjęć należy:

  • rejestracja osoby zgłaszającej się ze skierowaniem do Szpitala – jednocześnie następuje weryfikacja uprawnień do korzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w systemie eWUŚ
  • objęcie pacjentów doraźną opieką pielęgniarską i lekarską stosownie do stanu zdrowia w tym wykonanie niezbędnych badań i podanie leków
  • przyjęcie do szpitala i przekazanie do oddziału pacjenta zakwalifikowanego uprzednio do hospitalizacji
  • zapewnienie transportu sanitarnego i medycznego do placówek służby zdrowia o wyższym stopniu referencyjności pacjentom, których stan zdrowia tego wymaga.

Tryby Przyjęć:

1 – planowy – ustalony wcześniej termin wykonywanych badań lub zabiegów
2 – nagły – stan zagrażający życiu, bez skierowania
3 – inne – dotyczy chorych wymagających obserwacji szpitalnej lub poszerzonej diagnostyki możliwej tylko w ramach oddziałów szpitalnych po udzieleniu im pierwszej pomocy czy zaopatrzeniu medycznym w Izbie Przyjęć.

W Izbie Przyjęć przyjmowani są pacjenci:

  1. zgłaszający się na podstawie skierowania
  2. przywiezieni przez zespół Ratownictwa Medycznego
  3. zgłaszający się samodzielnie w stanie zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, wymagający natychmiastowego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. 

Warunki lokalowe:

Izba Przyjęć dysponuje kilkoma pomieszczeniami w tym:
– miejscem do rejestracji i wydawania dokumentacji medycznej
– pomieszczeniem (izolatką) z łózkami obserwacyjnymi
– przestronną salą zabiegowo – resuscytacyjną zaopatrzoną w niezbędny sprzęt potrzebny przy czynnościach ratujących życie

?
?
Skip to content