+48 77/40-40-248 fax +48 77/40-40-250 sekretariat@zoznamyslow.pl

Izba Przyjęć

STRONA GŁÓWNA 9 ODDZIAŁY 9 IZBA PRZYJĘĆ

Izba Przyjęć

Lokalizacja: budynek A, parter, główne wejście do budynku

Telefon: 77 40 40 232

Pielęgniarka koordynująca: Bogusława Gońda – specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego

Uprzejmie prosimy osoby zgłaszające się do naszego szpitala na hospitalizację planową, jeżeli były szczepione na COVID-19 lub uzyskały status ozdrowieńca z COVID-19 w ostatnich 6 miesiącach aby posiadły przy sobie certyfikat  poświadczający szczepienie lub ozdrowienie albo pozytywny wynik testu. Informujemy, że ww. certyfikaty można pobrać i wydrukować z Internetowego Konta Pacjenta. Posiadane dokumenty usprawnią proces przyjęcia do szpitala.

Izba Przyjęć pełni całodobowy dyżur, wyposażona jest w podstawową aparaturę medyczną, jest miejscem pierwszego kontaktu z pacjentem. Posiada stały dostęp do pracowni analitycznej i radiologicznej. W izbie przyjęć istnienie możliwość wykonania badania EKG, podstawowych badań krwi, USG  oraz w ramach współpracy całodobowy dostęp do pracowni RTG.

Pełniący dyżur lekarze są specjalistami pracującymi na oddziałach szpitalnych.  Wykwalifikowany personel lekarski i pielęgniarski prezentuje wysoki poziom fachowości  i umiejętności oraz ciepły i pełen empatii stosunek do pacjentów. Naszym pacjentom zapewniamy pierwszą pomoc, komfort i poczucie bezpieczeństwa.  Szpital zapewnia zgłaszającym się pacjentom świadczenia zdrowotne, środki farmaceutyczne, odpowiednie warunki lokalowe.

Izba Przyjęć dysponuje kilkoma pomieszczeniami w tym:

 • miejscem do rejestracji i wydawania dokumentacji medycznej
 • pomieszczeniem (izolatką) z łóżkami obserwacyjnymi
 • przestronną salą zabiegowo – resuscytacyjną zaopatrzoną w niezbędny sprzęt potrzebny przy czynnościach ratujących życie

Na Izbę Przyjęć przyjmowani są pacjenci:

 • zgłaszający się na podstawie skierowania- tryb planowy, ustalony wcześniej termin wykonywanych zabiegów, przyjęcia na oddział,
 • przywiezieni przez Zespół Ratownictwa Medycznego- tryb nagły, stan zagrażający życiu, bez skierowania,
 • zgłaszający się samodzielnie w stanie zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, wymagający natychmiastowego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, poszerzonej diagnostyki możliwej tylko w ramach oddziałów szpitalnych po udzieleniu im pierwszej pomocy czy zaopatrzeniu medycznym w izbie przyjęć- tryb nagły lub ze skierowaniem

Przyjęcia planowe pacjentów do szpitala odbywają się od godziny 08:00. Zgłaszający się pacjenci powinni przygotować dowód osobisty, aktualne wyniki badań, ewentualną dokumentację medyczną, dokument potwierdzający ubezpieczenie, bieliznę osobistą, przybory toaletowe itp.

Do zadań Izby Przyjęć należy:

 • przeprowadzenie wstępnej kwalifikacji osoby zgłaszającej się,
 • rejestracja osoby zgłaszającej się ze skierowaniem do szpitala – jednocześnie następuje weryfikacja uprawnień do korzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w systemie eWUŚ
 • objęcie pacjentów doraźną opieką pielęgniarską i lekarską stosownie do stanu zdrowia w tym wykonanie niezbędnych badań i podanie leków
 • przyjęcie do szpitala i przekazanie do oddziału pacjenta zakwalifikowanego uprzednio do hospitalizacji
 • zapewnienie transportu sanitarnego i medycznego do placówek służby zdrowia o wyższym stopniu referencyjności pacjentom, których stan zdrowia tego wymaga.

?
?
Skip to content