+48 77/40-40-248 fax +48 77/40-40-250 sekretariat@zoznamyslow.pl
  • Na podstawie Ustawy z dn. 29 listopada 2000 r. (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r. poz. 1941) Art. 32c, ust 1 i 2 Prawa Atomowego.

    Informuję, że stosowane urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące w celach diagnostyki obrazowej na terenie Namysłowskiego Centrum Zdrowia w Namysłowie przy ulicy Oleśnickiej 4 – nie wpływają na pogorszenie stanu środowiska naturalnego.

    Poziom zmierzonych dawek promieniowania na zewnątrz pracowni jest na poziomie tła naturalnego. Funkcjonowanie aparatów rtg podlega cyklicznej kontroli (minimum 1 raz na cztery lata) prowadzonej przez WSSE w Opolu oddział Higieny Radiacyjnej. Kontrolę dawek otrzymanych przez pracowników wewnątrz Pracowni prowadzi Instytut Medycyny Pracy im.prof.dra med. Jerzego Nofera Zakład Ochrony Radiologicznej w Łodzi w odstępach 3 miesięcznych.

    Data zamieszczenia informacji : 20.02.2023r

?
?
Skip to content