+48 77/40-40-248 fax +48 77/40-40-250 sekretariat@zoznamyslow.pl

ZARZĄDZAJĄCY NCZ

STRONA GŁÓWNA 9 O SZPITALU 9 ZARZĄD NCZ

ZARZĄDZAJĄCY NAMYSŁOWSKIM CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z O.O.

Prezes Zarządu

mgr Agnieszka Zagola

Dyrektor ds. Finansowo-Administracyjnych

mgr Ilona Mróz

Stanowiska Kierownicze

Główny Księgowy

mgr Ewa Talkowska

Kierownik Działu Statystyki Medycznej – Pełnomocnik Dyrektora Ds. Kontroli Jakości Świadczeń Medycznych

mgr Wioleta Słoniewska

Naczelna Pielęgniarka

mgr Elżbieta Wierzchołowska

Kierownik Działu Kadr

mgr Anna Tomaszewska

Kierownik Apteki Szpitalnej

mgr Paulina Lech-Ocharska

Kierownik Działu Technicznego

inż. Piotr Furmański

?
?
Skip to content