+48 77/40-40-248 fax +48 77/40-40-250 sekretariat@zoznamyslow.pl

Podsumowanie projektu pn.”Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19″.

cze 19, 2023 | Informacje

Projekt, w którym uczestniczyło również Namysłowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o, pn. „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19” dobiega końca. Głównym celem projektu była poprawa stanu zabezpieczenia jednostek ochrony zdrowia w województwie opolskim poprzez sfinansowanie zakupu sprzętu oraz montaż niezbędnych instalacji.

Cele szczegółowe projektu to m.in:

  1. Poprawa dostępu do usług zdrowotnych mieszkańców województwa opolskiego zagrożonych epidemią koronawirusa.
  2. Ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii poprzez zastosowanie niezbędnych środków zapobiegawczych w postaci środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji.
  3. Wzrost możliwości walki z epidemią poprzez zakupy niezbędnego sprzętu, wyposażenia medycznego oraz niezbędnych robót budowlanych w zakresie śluz, izb przyjęć czy pomieszczeń krótkotrwałej izolacji.
  4. Poprawa warunków sanitarnych pracy personelu medycznego i ratowniczego realizującego działania w zakresie przeciwdziałania i zwalczania epidemii co miało ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa wśród personelu.

Realizacja projektu w Naszej placówce odbywała się poprzez sukcesywne zakupy niezbędnego sprzętu oraz przeprowadzenie szkoleń i indywidualnych kursów podnoszących umiejętności zawodowe Naszego personelu. W ramach projektu zrealizowano zakup :
– łóżka OIOM,
– wózka do przewożenia pacjentów
– wózków anestezjologicznych,
– materace p/odleżynowe,
– aparatów EKG,
– lamp bakteriobójczych przepływowych,
– myjni do kaczek i basenów,
– zestawu mebli na Izbie Przyjęć,
– umywalki chirurgicznej,
– kursu resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

?
?
Skip to content