+48 77/40-40-248 fax +48 77/40-40-250 sekretariat@zoznamyslow.pl

OFERTA PRACY NA STANOWISKO DYREKTORA DS. FINANSOWYCH

gru 3, 2021 | Informacje, Ogłoszenia, PRACA

Namysłowskie Centrum Zdrowia Sp.  z o.o. poszukuje DYREKTORA DS. FINANSOWYCH

Oferujemy:

 • Wynagrodzenie zgodne z rynkowym standardem dla roli Dyrektora Finansowego.
 • Partnerską współpracę z członkami zarządu i kadrą kierowniczą.
 • Urozmaiconą i ambitną pracę w koleżeńskiej atmosferze.
 • Możliwość kształtowania kultury pracy w zakładzie.
 • Możliwość rozwoju.

Zakres obowiązków:

 • Kształtowanie i prowadzenie polityki finansowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 • Kształtowanie polityki rachunkowości Spółki i nadzór nad jej realizacją.
 • Nadzór nad gospodarowaniem środkami finansowymi, nad zgodnym z prawem dokonywaniem zakupów.
 • Zlecanie i nadzorowanie wykonywania analiz ekonomicznych i finansowych, kalkulacji i budżetowania.
 • Nadzór nad sporządzaniem, monitorowaniem i korygowaniem okresowych i rocznych planów finansowych i inwestycyjnych Spółki.
 • Nadzór nad bieżącym i terminowym prowadzeniem księgowości oraz sprawozdawczością ekonomiczno-finansową Spółki.
 • Nadzór nad tworzeniem, aktualizacją i kontrolą stosowania wewnętrznych przepisów dotyczących księgowości i finansów.
 • Zarządzanie składnikami aktywów obrotowych.
 • Nadzór nad prawidłowością dokonywanych rozliczeń z odbiorcami i dostawcami.
 • Nadzór nad prawidłowością dokonywania rozliczeń podatkowych oraz innych rozliczeń publiczno-prawnych.
 • Koordynacja i nadzór nad podległymi komórkami organizacyjnymi w Spółce.
 • Nadzór nad sprawozdawczością i rozliczeniami z NFZ.
 • Znajomość, przestrzeganie i stosowanie w Spółce obowiązujących aktów prawnych, w tym w szczególności w obszarze podatkowym i rachunkowym, a także w zakresie: regulaminu pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji oraz obowiązujących w Spółce zasad organizacyjnych, porządkowych i ładu korporacyjnego.

Wymagania:

 • Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze księgowości, finansów i kontrolingu.
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, rachunkowość, ekonomia).
 • Mile widziany są dodatkowe uprawnienia i licencje (np. Ministerstwa Finansów, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce).
 • Gruntowna wiedza z obszaru zarządzania finansami, rachunkowości finansowej i zarządczej, przepisów prawa podatkowego.
 • Bardzo dobra znajomość przepisów podatkowych z zakresu VAT, CIT.
 • Biegła znajomość Ustawy o Rachunkowości.
 • Praktyczna znajomość pakietu Office (w szczególności Excel) oraz systemów klasy ERP.
 • Umiejętność zarządzania zespołem.
 • Kompetencje interpersonalne.

Dokumenty aplikacyjne z dopiskiem: Dyrektor Finansowy / 2021
prosimy wysyłać na adres: kadry@zoznamyslow.pl

Termin wpływu zgłoszeń do 15.12.2021 r.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dodanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

?
?
Skip to content