+48 77/40-40-248 fax +48 77/40-40-250 sekretariat@zoznamyslow.pl

U W A G A – Wstrzymanie przyjęć pacjentów do dnia 16.10.2020

kw. 27, 2021 | Informacje

W związku z potwierdzeniem u pacjentów i personelu medycznego zakażenia koronawirusem Sars-CoV2, decyzją Zarządu Namysłowskiego Centrum Zdrowia i Lekarza Naczelnego Szpitala od dnia 06.10.2020r od godziny 11.00 wstrzymujemy przyjęcia planowe na oddziały szpitalne do dnia 16.10.2020r do godziny 19.00.

Pacjenci do poradni będą przyjmowani nadal na dotychczasowych zasadach.

Przypadki nagłe będą zaopatrywane na izbie przyjęć.

Porody nagłe będą przyjmowane na oddziale ginekologiczno-położniczym.

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna będzie działać nadal na dotychczasowych zasadach.

Prezes Zarządu: mgr Krzysztof Kuchczyński
Lekarz Naczelny Szpitala: dr n. med. Jerzy Ceglecki

?
?
Skip to content