+48 77/40-40-248 fax +48 77/40-40-250 sekretariat@zoznamyslow.pl

PROJEKT ,,Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”

kw. 27, 2021 | Informacje

Namysłowskie Centrum Zdrowia  współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich ,,Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”
Dofinansowanie projektu wynosi 83 338,05 zł
Grant przeznaczony jest na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

Grant jest finansowany z następujących żródeł :

1. ze środków europejskich 84,17 %
2. ze środków dotacji celowej 15,83 %

Prezes Zarządu
Mirosław Wójciak

?
?
Skip to content